Vad är VRML?

VRML betyder "Virtual Reality Modelling Language" och är ett kodspråk för att beskriva interaktiva 3D (tredimensionella) objekt och miljöer på internet och i andra nätverk. VRML-filer har filformatet (*.wrl). VRML2.0, även kallat VRML97, är en en uppgraderad version av VRML1.0 och gäller som internationell standard (ISO/IEC 14772-1:1997), med intentionen av att vara ett universiellt format för integrerad 3D grafik och multimedia. VRML har också ett syfte att underlätta visualisering och simulering av vetenskapliga och industriella produkter, förmedla information för pedagogiska ändamål, användas som underhållning och för virtuell social kontakt i multiuservärldar, där Avatarer (din tredimensionella representation i cyberspace), kommunicerar och interagerar med andra Avatarer (s.k. "3D-chat").
När VRML2.0 kom, med utökade möjligheter för animation och interaktivitet, var intresset stort från företag som IBM, Oracle, Sony, Mitsubishi, Microsoft, men blev inte den framgång som många hoppades på. Orsakerna var flera, förutom svårigheter för programvaruföretagen att samarbeta i utvecklingsarbetet, var grafikkorten och bandbredden på internet för långsam. Man var också tvungen att ladda ner ett program på några Mb, en s.k. VRML-browser, för att kunna se wrl-filer. SGI (Silicon Graphics, Inc.) tog ett tidigt initiativ och utvecklade en del verktyg för VRML, en VRML-browser (CosmoPlayer) och en VRML-editor (CosmoWorld) för att bygga 3D-världar i VRML. Under tiden har hastigheten över Internet ökat och grafikkorten förbättrats, arbetet med 3D-modeller och texturer utvecklats, 3D-program som 3DStudioMax, Maya, Lightwave och andra exporterar wrl-format. Olika hjälpprogram för att editera och optimera wrl-filer har utvecklats, och möjligjort byggandet av virtuella tredimensionella miljöer (inklusive texturer) på mindre än 100kb. Server- och klientprogramvara för multiusersystem har utvecklats av bl.a. blaxxun Interactive och Parallel Graphics. Just nu pågår ett utvecklingsarbete inom Web3D Consortium av VRML mot X3D (VRML inbäddad i XML), ett mer plattformsoberoende språk.


Varför VRML och 3D på nätet?

Frågan är befogad men svårbesvarad. Allt 3D på nätet är inte VRML, det finns även tekniker för att visa 3D utan någon plugin, som t.ex. Shout3D och det svenska Cult3D av företaget Cycore (som har rönt stor uppmärksamhet utomlands). Dessa fungerar inte som avatarstyrda multiusersystem, utan som produktpresentationer.
VRML är ännu det enda språk som fungerar interaktivt och kommunikativt på nätet inom ramen för den nuvarande bandbredden. Men Virtual Reality är inte bara en form av teknologi för att skapa i och kommunicera med, utan mer av ett medium för social interaktivitet. Det innebär att man ännu inte kan svara på vad det kommer att användas till och för vilka syften.
VRML kompletterar HTML och gör internet visuellt och multimedialt mer attrativt, och utvecklar de kommunikativa och interaktiva möjligheterna.
Behovet av visuella upplevelser på nätet kommer att öka. Leken får en större plats.
Multiusersystem för Avatarer möjliggör visuella möten med flera användare i realtid, vilket innebär att möten, konferenser, kurser och andra liknande sammankomster kan simuleras i en virtuell 3D-värld.


Vad är en VRML-browser?

Ett freewareprogram för att se tredimensionella objekt och förflytta sig i ett virtuellt tredimensionellt rum. Programmet fungerar som ett plugin till din webbrowser och läser VRML-kod i filer med filändelsen -wrl (-wrz). Du kan välja på flera som t.ex. CosmoPlayer, blaxxun Contact, Cortona. CosmoPlayer är äldst och finns för både PC och Mac, men navigeras inte med Avatarer och används inte för multiusersystem med 3D-chat. De andra systemen är sinsemellan inte helt kompatibla. Du kan inte ladda ner mer än en VRML-browser på din internet-browser. Jag rekommenderar blaxxun Contact, nu finns i version 5.0, som du hittar den på www.blaxxun.com. Klicka på "Freeware" och välj blaxxun Contact. Under "Products" hittar du också AvatarStudio, som är ett enkelt program för att göra sina egna Avatarer. Programmet är gratis, men du måste betala 20$ i licensavgift för att kunna ladda upp dina egna avatarer på nätet och till blaxxuns "Cybertown". När du laddat ner blaxxun Contact måste du därefter packa upp den nedladdade filen från din hårddisk för att öppna programmet. Allt sköter sig själv, men du får ta ställning till vilken/vilka webbrowser du vill lägga programmet under.


Hur navigerar man blaxxun Contact?

När du öppnar en wrl-fil, från nätet eller från din hårddisk, startas programmet automatiskt tillsammans med din webbrowser. Då skall du förhoppningsvis också se något tredimensionellt objekt eller befinna dig i en tredimensionell värld. Första gången du kopplar upp dig kan du få frågan om hur programmet ska rendera, beroende på vilket grafikkort du har. Förhoppningsvis har du ett grafikkort på minst 8Mb eller mer, och kan välja Direct3D. Ju bättre grafikkort du har, desto bättre renderas miljön och navigeringen sker smidigare. Längst ner ser du en "vinge" i silver. Det är din kontrollpanel (Om du högerklickar och väljer "Panel" kopplas den bort). De viktigaste knapparna har du längst bort till vänster på denna vinge. När du klickar på pilarna förflyttas du till olika nya vypunkter, medan fyrkanten i mitten återställer den vypunkt du senast var i. Knapparna till höger är för raka förflyttningar i sidled, inte så användbar. (Klickar du på den lilla runda punkten nere till vänster på vingen, försvinner hela vingen och återkommer när du åter klicka på den lilla runda punkten, som nu blivit röd). För att förflytta sig i en tredimensionell miljö lägger du bara markören i 3D-rummet och håller ned vänster musknapp och drar musen åt något håll. Vill du förflytta dig framåt, för du musen framåt eller uppåt (samtidigt som du håller vänster musknapp nertryckt). Vill du förflytta dig till vänster, för du bara musen till vänster, samtidigt som du håller vänster musknapp nedtryckt. Ytterligare funktioner för att navigera hittar du genom att högerklicka. Bakom "Viewpoints" listas alla kameror och du kan välja "Viewpoint Tour" för att åka på en snabbresa runt miljön. Under "Viewpoints" hittar du "Graphics", där kan fininställa din rendering genom att t.ex. välja "Smooth textures". Under "Movement" kan du gå ut ur normalläget "walk", och istället välja "slide", "rotate" eller "examine" (vrider hela miljön som ett objekt), eller varför inte försöka"fly" som inte är alldeles lätt. Du måste styra på ett motsatt sätt än vid "walk". För att lyfta måste du dra musen nedåt eller mot dig och inte uppåt och från dig. Användbart när man kommer underfund om hur. Under "Speed" bestämmer du i vilken hastighet du förflyttar dig med, "medium" är ett bra val, och om du väljer "View my Avatar" så ser du dig själv som Avatar och såsom andra ser dig i virtual reality. Här kan du använda siffertangenterna för att förflytta ditt eget "öga" runt din egen Avatar. Lycka till!

Mats Barrdunge