Sorry, your browser doesn't support Java.


Skapelsen är en tanke på ett före, som under ett efter, hinner ikapp sig själv

 

En matematisk-filosofisk skapelseteori för det linjära tidsrummet


Mats Barrdunge


FÖRORD

Tänk till, fast på ett annat sätt. Bryt upp det invanda tänkandet och tänk dig omöjliga tankar, som om du vore en sfär och vänder din utsida inåt mot din mittpunkt.

Varför kan vi inte tänka oss en kropp som roterar i tre olika riktningar samtidigt, i en enda tanke? Varför måste vi tänka oss det som tre tankar, tre rotationer?

Varför är vi utrustade med ledade kroppar så att vi kan rotera i flera olika riktningar samtidigt, och på så sätt gå runt det linjära rummet?

Är den linjära tidens riktning en nödvändighet, eller är upplevelsen att vi rör oss framåt i en tidsriktning en nödvändig illusion för vårt sätt att uppleva?

Är vår upplevelse en tidsström som vi själva startat, och tänkandet en till upplevelsen motriktad tidsström? Handlar tänkandet om att vända tidsriktningen, "från nu och framåt", till "från bakåt mot nu", och möta nuet från en annan tidsriktning?

Det är kanske det vi gör hela tiden, och våra tankar om nutid, dåtid och framtid är felaktiga.

Erövrandet av rummet, med förtätandet av materien till monument av linjära strukturer i arkitektur, och alla sakernas väldiga museum, förslår inte långt mot människan som ett sinnligt tänkande kännande medvetet tidsväsen.

Det gäller att förstå hur den tidsrumsliga dynamiken med linjära och cirkulära förlopp formar människans rumstidsliga förutsättning, till en levande, rörligt, tänkande, upplevande, kännande människa.

Tid och rum i förhållande till linjärt, cirkulärt och sfäriskt. Där har du termerna för att reda ut den sammansatta människans enhetliga och komplexa dynamiska förhållande till rum och tid, där erövrandet av det linjära rummet med kroppen och erövrandet av den linjära tiden med sinne och tanke, för att kunna skapa med den cirkulära tiden och sluta människan i medvetandets sfäriska tid.

Du skapar dig själv med din tanke, för att medvetandet ska lyfta sig ovan upplevelsen-nu, känslan-här och tanken-efter, och bli sin egen sfärs regulator.

Det här är också ett skapande, det här inte vetenskap och beprövad erfarenhet, det här är spekulation, ren filosofi.